Programme mythologie

Joseph Haydn 
(1732 -1809)
Arianna a Naxos Hob.XXVIb:2
Cantata a voce sola e pianoforte


Franz Schubert
(1797- 1828)

Die Götter Griechenlands D 677
Friedrich v. Schiller

Prometheus D 674
Johann Wolfgang v. Goethe

Fahrt zum Hades D 526
Johann Mayrhofer

Der entsühnte Orest D 699
Johann Mayrhofer

Ganymed D 544
Johann Wolfgang v. Goethe

pianoforte solo

Hippolit’s Lied D 890
Johanna Schopenhauer

Daphne am Bach D 411
Friedrich Ludwig Graf Stolberg

Philoctet D 540
Johann Mayrhofer

Fragment aus dem Aeschylos D 450
Aus den Eumeniden, trad. Mayrhofer

Orpheus D 474
J.G. Jacobi